Sportovní haly

Sportovní haly - prostory sloužící zejména výkonnostnímu nebo vrcholovému sportu, s tím že jejich zhotovení musí splňovat předepsané normy pro jednotlivé sporty, ať již v rozměrech sportovišť, tak i v požadavcích na parametry podlah. Většinou jsou do těchto prostor požadovány sportovní podlahys dřevěným systémovým roštem a zároveň finální vrstvou z parketových dílců nebo vinylu.